Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Zásady ochrany osobných údajov

VYHLÁSENIE O ochranu osobných údajov (ďalej len vyhlásenie):

Predávajúcim sa na účely tohto vyhlásenia rozumie obchodná spoločnosť Petr Čermák, BalonkyPraha.cz, Šternberkova 578/4, Praha 7. IČ: 71862013, DIČ CZ8602250404 a touto spoločnosťou prevádzkovaný internetový obchod "balonkypraha.cz". Predávajúci je registrovaný ako správca osobných údajov v registri vedenom Úradom pre ochranu osobných údajov pod evidenčným číslom: 00057609.

Kupujúcim sa na účely tohto vyhlásenia znamená zákazník internetového obchodu "balonkypraha.cz".

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom ako zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodným účely.

Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len ak si ich kupujúci aktívne vyžiada, a to len do doby, než kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť.

Toto oznámenie kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Podmienky platné k 1. 1. 2018

Ďakujeme za Váš čas venovaný prečítaní týchto podmienok.